Kroppsnöjdhet i Europa

Kroppsnöjdhet i Europa

Var fjärde europé är inte bekväm med sin kropp och nästan var tredje har varit utsatt för så kallad body shaming. YouGov har tagit pulsen på européernas kroppsnöjdhet.

Månadens siffra

skulle föredra att slippa byta mellan sommar- och vintertid

Läs mer >>