World’s most admired 2019

World’s most admired 2019

Bill Gates remains the world’s most admired man, but Angelina Jolie has now been replaced by Michelle Obama as the world’s most admired woman

Månadens siffra

skulle föredra att slippa byta mellan sommar- och vintertid

Läs mer >>