YouGovs data om COVID-19

YouGovs data om COVID-19

Medan COVID-19 sprider sig över världen, ser vi på YouGov som vår primära uppgift att dela världens åsikter och beteenden i relation till krisen.

Månadens siffra

skulle föredra att slippa byta mellan sommar- och vintertid

Läs mer >>