Charlotte Wahlberg

Key Account Manager
Charlotte Wahlberg har 10 års erfarenhet av marknadsundersökningar med huvudsakligt fokus på målgruppsanalys, varumärkesuppföljning och effektmätning. Charlotte är utexaminerad inom företagsekonomi på Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Charlotte Wahlberg har 10 års erfarenhet av marknadsundersökningar med huvudsakligt fokus på målgruppsanalys, varumärkesuppföljning och effektmätning. Charlotte är utexaminerad inom företagsekonomi på Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Artiklar efter