RealTime Research

2017: Ett bra eller dåligt år?

2017: Ett bra eller dåligt år?

YouGovs EuroTrack-undersökning visar att européerna är optimistiska inför framtiden, även om de är splittrade i sin bedömning av 2017.