Lifestyle

Har fackföreningar spelat ut sin roll?

Har fackföreningar spelat ut sin roll?

Enligt en majoritet av svenskarna är fackföreningar nödvändiga för att säkra bra löne- och arbetsvillkor, men många anser också att de är för dyra och styrs av politiska partier.