Lifestyle

Kroppsnöjdhet i Europa

Kroppsnöjdhet i Europa

Var fjärde europé är inte bekväm med sin kropp och nästan var tredje har varit utsatt för så kallad body shaming. YouGov har tagit pulsen på européernas kroppsnöjdhet.