Health, medicine, & beauty

YouGovs data om COVID-19

YouGovs data om COVID-19

Medan COVID-19 sprider sig över världen, ser vi på YouGov som vår primära uppgift att dela världens åsikter och beteenden i relation till krisen.