Europe

Hur ser vi på EUs framtid?

Hur ser vi på EUs framtid?

I anslutning till det nyligen genomförda valet till Europaparlamentet har YouGov frågat befolkningen i sex medlemsländer om vad de anser om EU och hur de ser på EUs framtid.