Vilka djur kan svenskarna besegra?

Vilka djur kan svenskarna besegra?
av

Som svensk befinner man sig i en svår situation om man ska slåss mot en stor hund. Det är nämligen bara 24 % som anser att de klarar att besegra hunden i ett slagsmål.

I juli genomförde YouGov Sverige en undersökning om huruvida svenskarna anser att de skulle vinna en kamp mot olika djur om de var obeväpnade. Undersökningen baseras på svar från 1 020 deltagare som utifrån olika parametrar är representativa för den svenska befolkningen.

79 % av befolkningen tror att de kan slå en råtta. Därmed är råttan det djur som svenskarna känner sig mest bekväma med att möta i ett slagsmål. I likhet med råttan är inte heller katten ett djur som svenskarna är särskilt rädda för. 79 % av svenskarna tror att de skulle kunna besegra en katt.

Vilka djur kan svenskarna besegra?

Samtidig anser cirka tre fjärdedelar (74 %) att de skulle kunna vinna över en gås och ungefär hälften (52 %) anser att de kan besegra en medelstor hund. Därmed är råttan, tamkatten, gåsen och den medelstora hunden de enda djur som en majoritet av svenskarna anser att de kan besegra. När det gäller mer skräckinjagande djur anser endast 5 % av svenskarna att de kan vinna över en grizzlybjörn, en gorilla eller en elefant. Och bara 4 % tror att de kan besegra ett lejon.

Män är mer benägna än kvinnor att tro att de kan vinna en kamp mot ett djur

Män har utan undantag större tilltro till att de kan vinna över olika djur jämfört med kvinnor. Hälften av männen anser att de kan besegra en örn (50 %), medan ungefär en fjärdedel av kvinnorna anser sig kunna det (23 %). Det innebär att mäns och kvinnors bedömningar skiljer sig mest åt när det gäller örnar.

Män är mer benägna än kvinnor att tro att de kan vinna en kamp mot ett djur

Djurslagsmål: Svenskarna är generellt mer optimistiska än danskarna

Vi har också ställt samma fråga till våra grannar i Danmark. Enligt YouGovs undersökning är svenskarna, utan undantag, mer optimistiska än danskarna om de skulle slåss mot ett djur. Svenskarna är nämligen mindre rädda än danskarna för samtliga djur.

Svenskarna är generellt mer optimistiska än danskarna

Det råder störst oenighet mellan de två nationaliteterna när det gäller gåsen. 54 % av danskarna anser att de kan vinna över en gås, medan hela 74 % av svenskarna anser att de kan besegra gåsen. Svenskarna är också markant mer optimistiska än danskarna om de ska slåss med en tamkatt. Här anser 79 % av svenskarna att de kan besegra tamkatten, medan endast 69 % av danskarna har samma självförtroende.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på intervjuer med 1.017 danska och 1 020 svenska representativt utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen i juli 2021.

 

Läs våra regler för webbforumet innan du gör ett inlägg.