Det internationella medielandskapet under coronakrisen

Det internationella medielandskapet under coronakrisen
av

YouGovs senaste whitepaper ”International media consumption report 2021: Is there a new normal?” undersöker det internationella medielandskapet och lyfter fram stora globala skillnader.

YouGovs whitepaper bygger på mer än 18 000 intervjuer på 17 marknader runt om i världen och undersöker vår användning av traditionella och digitala medier, reklam, prenumerationer/abonnemang samt coronakrisens inverkan på vår mediekonsumtion.

Rapporten visar framför allt att det finns stora globala skillnader i vår mediekonsumtion både mellan olika kontinenter och mellan nära grannar som Sverige och Danmark.

Tablålagd tv är fortsatt populärt

Traditional media channels used in the last week

Tablålagd tv har ansetts tillhöra historien, men det är fortfarande det dominerande traditionella medieformatet på alla marknader globalt. Tittandet varierar: i Frankrike tittar 79 % av den vuxna befolkningen på tablålagd tv varje vecka, medan 35 % av befolkningen i Förenade Arabemiraten gör samma sak. Majoriteten av den vuxna danska befolkningen tittar också på tablålagd tv varje vecka (72 %).

Tablålagd radio klarar sig också bra. Globalt lyssnar 48 % av konsumenterna i genomsnitt på tablålagd radio varje vecka. Flest i Frankrike (63 %), Polen (62 %) och Sverige (60 %). Det ska jämföras med att nyare medieformat som podcasts och on-demand-radio har genomsnittliga lyssnarnivåer på 13 % respektive 16 % av konsumenterna på alla marknader.

27 % av befolkningen i de undersökta länderna läser tryckta tidningar och magasin varje vecka. Svenskarna är särskilt förtjusta i tryckta tidningar och magasin. 44 % läser magasin och 36 % läser tidningar varje vecka. Också i Indien är den tryckta tidningen populär. 46 % av den vuxna befolkningen i städer läser tryckta tidningar.

Betalda abonnemang

TV & Movie Streaming

Streamingtjänster växer globalt och 41 % av konsumenterna har streamat tv den senaste veckan. 60 % av de svarande i Sverige har ett film- eller tv-abonnemang. Netflix, AppleTV+ och HBO Max är de mest populära tv- och filmstreamingtjänsterna globalt.

När det gäller nyhets- och magasinsprenumerationer är Sverige ett av de länder som har flest prenumeranter (24 % respektive 19 %), medan prenumeranter på ljudbokstjänster är vanligast i Danmark och Kina (15 %).

Rapporten kan laddas ner här

Om undersökningen

Data kommer från YouGovs whitepaper: ”International media consumption report 2021: Is there a new normal?”, som undersöker det internationella medielandskapet och tittar närmare på coronakrisens inverkan på branschen.

Undersökningen bygger på data från YouGov Profiles och YouGov Custom Research och genomfördes i november 2020. Totalt genomförde vi 22 276 intervjuer på 17 marknader med utvalda personer i åldern 18+ från YouGov-panelen.

Alla undersökningar genomfördes via nätet och i en del av länderna är tillgången till internet så begränsad att man kan säga att exemplen endast representerar den del av befolkningen som är uppkopplad. De länder och regioner detta gäller är Kina (inklusive Hongkong) och Indonesien. I Indien och Mexico är data begränsade till att representera den urbana delen av befolkningen.

Läs våra regler för webbforumet innan du gör ett inlägg.