Svenskarnas konsumtion ökar igen …

Svenskarnas konsumtion ökar igen …
av

… men den är fortfarande lägre än innan coronapandemin. Det visar YouGovs globala COVID-19-tracking, som undersöker förändringarna i konsumenternas önskemål, inköpsvanor och livsstil varje vecka.

YouGovs COVID-19-tracking belyser bland annat i vilken omfattning svenskarnas inköp i fysiska butiker och på nätet förändras vecka för vecka. Coronapandemin har fått svenskarna att hålla hårdare i sina pengar, men undersökningen visar också att de har släppt lite på greppet på sistone.

Spendings over time

Diagrammet visar hur stor procentandel av svenskarna som har minskat sin generella personliga konsumtion i fysiska butiker och på nätet sedan den 11 mars. 

Under mars och april ökade andelen konsumenter som har minskat sin personliga konsumtion stadigt – både i de fysiska butikerna och på nätet. Utvecklingen nådde sin topp i slutet av april då varannan svensk (51 %) uppgav att de hade spenderat mindre pengar på personlig konsumtion i fysiska butiker och var tredje svensk (32 %) hade spenderat mindre pengar på nätet. 

Därefter har andelen som konsumerar mindre i de fysiska butikerna och på nätet minskat i långsam takt och i mitten av juni har andelen som minskat konsumtionen i de fysiska butikerna sjunkit till 34 % och andelen som spenderar mindre pengar på nätet har minskat till 16 %.

Spenderande pengar i fysiska butiker

Den minskade konsumtionen drabbar klädbranschen särskilt hårt. Mer än var tredje (36 %) spenderar mindre pengar på kläder, medan endast 6 % spenderar mer. Det är framför allt kvinnor som nu spenderar mindre pengar på kläder (42 % av kvinnorna mot 31 % av männen).

Livsmedel är däremot ett område som inte har drabbats av någon nedgång. 18 % av svenskarna spenderar nu mer pengar på mat, medan 11 % spenderar mindre.

Om undersökningen

Undersökningen är en del av YouGovs tracking-undersökning om coronaviruset. Undersökningen bygger på 1000 intervjuer varje vecka med representativt utvalda personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen under perioden 11 mars till 11 juni 2020.

YouGov har lanserat en coronavirus-studie över hela världen för att undersöka förändringar i konsumenternas önskemål, shoppingbeteende och livsstil varje vecka.

Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash

Läs våra regler för webbforumet innan du gör ett inlägg.