Svensken den mest stressade i Norden

Svensken den mest stressade i Norden

Sverige har nordiskt rekord i stress. Fler än 2 av 5 upplever stress varje dag och andelen har ökat sedan 2017. Det är framför allt ungdomar, kvinnor och barnfamiljer som upplever vardagen som stressig.

YouGov har just publicerat den årliga Food & Health-rapporten, som beskriver nordiska konsumenters inställning till mat, klimat och hälsa under mer än 10 år. Rapporten visar att mer än 2 av 5 (43 %) upplever negativ stress minst en gång om dagen. Det ger Sverige en trist nordisk förstaplats i stress:​

Stress i Norden

Finnarna är det näst mest stressade folket i Norden. 37 % upplever stress dagligen. I Norge upplever 1 av 3 stress dagligen. I Danmark är det endast 1 av 5.

Andelen som upplever stress dagligen har ökat signifikant i Sverige sedan 2017.

Kvinnor, barnfamiljer och yngre är de mest stressade

I alla fyra länderna är det yngre konsumenter som är mest stressade. I Sverige upplever 53 % av 16–24-åringarna dagligen stress mot 40 % i den övriga befolkningen. Fler kvinnor än män upplever också dagligen stress i Sverige. 49 % mot 37 % av männen. Dessutom upplever de med barn som bor hemma oftare stress. 53 % upplever stress varje dag.

Hälsa

Topp 5 av ett 15-tal alternativa åtgärder.

Om konsumenterna skulle ändra en sak i sitt liv för att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande i vardagen, är den främsta förändringen att röra på sig mer, antingen i form av träning eller i form av vardagsmotion. Det gäller för konsumenter i alla de fyra nordiska länderna.

Läs mer

Food & Health 2018

- NORDISKA KONSUMENTERS UPPFATTNING OM MAT OCH HÄLSA

YouGov har i mer än 10 år undersökt nordiska konsumenters inställning till mat, klimat och hälsa.

Urvalet är nationellt representativt för befolkningen i åldern 16-64 år i respektive land. 500 intervjuer per land.

Läs våra regler för webbforumet innan du gör ett inlägg.