Fortsatt positiv attityd till livsmedelsbutikers egna varumärken

Fortsatt positiv attityd till livsmedelsbutikers egna varumärken
av

Svenska konsumenter har fortsatt en positiv allmän inställning till livsmedelsbutikers egna varumärken och andelen negativa sjunker långsiktigt.

Det är framför allt kvinnor och yngre konsumenter som är positiva till EMV. YouGov har just publicerat den årliga EMV-barometern 2017, som beskriver de svenska konsumenternas inställning till livsmedelsbutikers egna varumärken.

EMV

Majoriteten av konsumenterna har fortsatt en positiv allmän inställning till livsmedelsbutikers egna varumärken – nästan 6 av 10 är positiva. Utvecklingen visar även att signifikant färre har en negativ inställning till livsmedelsbutikers egna varumärken jämfört med 2013.

Starkast ställning har EMV hos kvinnor varav 67% är positiva och endast 9% negativa samt hos de yngre konsumenterna, 18-34 år, varav 62% är positiva och endast 7% negativa.

Konsumenterna ser också flera fördelar med livsmedelsbutikers egna varumärken, där prisvärdhet är den drivande faktorn. Sämre kvalitet är det som främst ligger bakom den negativa attityden till livsmedelsbutikers egna varumärken.

EMV rapport

Om EMV-barometern 2017

Sedan 2013 genomför YouGov årligen EMV-barometern, som belyser svenskarnas inställning till EMV och följer utvecklingen av den över tid. Studien mäter konsumenternas förhållande till EMV ur flera olika perspektiv, t ex:

 • Allmän inställning till EMV
 • Drivkrafter och barriärer för EMV
 • Profilering av EMV-köpare (hög-, mellan-, lågfrekventa EMV-köpare)
 • Egenskaper hos EMV vs leverantörsvarumärken
 • Intresse för EMV i olika produktkategorier
 • Intresse för EMV inom ekologiskt respektive premiumsortiment
 • EMVs inverkan på butikernas sortiment
 • EMVs inverkan på prisnivåer i butikernas hela sortiment
 • Önskan respektive förväntan om egen andel EMV-inköp, kommande 12 mån
 • Kännedom / köp av specifika varumärken inom EMV
 • Profilering av EMV-köpare per kedja

Målgruppen för undersökningen är män och kvinnor i åldrarna 18-74 år, riksrepresentativt för Sverige. 1008 intervjuer genomfördes via webbenkäter i YouGovs onlinepanel i Sverige den 14-18 september 2017.

Läs mer

Foto: Getty Images

Läs våra regler för webbforumet innan du gör ett inlägg.