Hur skiljer sig synen på gränserna mellan jobb och fritid åt världen över?

Hur skiljer sig synen på gränserna mellan jobb och fritid åt världen över?
av

YouGovs International Omnibus-team har ställt frågor till vuxna världen över (USA, Frankrike, Tyskland, Sverige, Australien, Danmark och Storbritannien) för att ta reda på hur de ser på balansen mellan jobb och fritid och för att se om deras svar har ändrats sedan undersökningen först gjorde 2013.

GLOBALA skillnader I BALANSEN MELLAN JOBB OCH FRITID

Uppgifterna bygger på en internationell undersökning genomförd i september 2016.

Om du behöver genomföra snabba, globala marknads- och opinionsundersökningar kan YouGovs International Omnibus-team hjälpa dig med en lång rad ämnen, från benskörhet till inflationssiffror. Förutom de länder som presenteras här kan YouGovs International Omnibus nå representativa befolkningsurval i fler än 60 länder och dessutom skräddarsydda urval och B2B-urval världen över.

Läs våra regler för webbforumet innan du gör ett inlägg.