Gör vi tillräckligt när det gäller flyktingarna?

av

Vem hanterar flyktingkrisen bäst? YouGov har frågat danskarna och svenskarna.

Avståndet mellan Sverige och Danmark är litet, men det finns stora skillnader i hur de två länderna hanterar flyktingkrisen i Europa och hur många flyktingar och migranter som får asyl. YouGov har frågat befolkningen i Sverige respektive Danmark om de anser att deras land gör tillräckligt för att avhjälpa flyktingkrisen.En majoritet (60 %) av den svenska befolkningen anser att Sverige gör allt som rimligen kan förväntas för att avhjälpa den nuvarande flyktingkrisen. 30 % anser att Sverige borde göra mer och 11 % är osäkra. Danskarna är inte lika nöjda med det egna landets insats. Strax under hälften (47 %) anser att Danmark gör allt som rimligen kan förväntas. 40 % anser däremot att Danmark borde göra mer och 13 % är osäkra.

När det gäller fördelningen av flyktingar och asylsökande inom EU är både danskar och svenskar lika splittrade som EU.Cirka 40 % anser att vi bör ta emot samma antal flyktingar och asylsökande som genomsnittet för övriga EU-länder i relation till befolkningsmängden. Cirka 30 % anser att vi bör ta emot färre flyktingar och cirka 20 % anser att vi bör ta emot fler flyktingar.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 013 representativt utvalda danskar i åldern 18–74 år från YouGov-panelen under perioden 11 –13 september 2015 och 1 515 representativt utvalda svenskar i åldern 18–74 år från YouGov-panelen under perioden 10 –14 september 2015. Urvalet är representativt för kön, ålder och region 

PA images

Läs våra regler för webbforumet innan du gör ett inlägg.