EMV-barometern 2017


EMV-barometern 2017

Butikernas egna märkesvaror (EMV) skapar sedan flera år stort engagemang bland företag och konsumenter och har senaste åren visat på en stark utveckling.

Tillväxten har lett till en andel EMV som överstiger 25% hos allt fler av butikskedjorna. EMV är vanligare i flera andra Västeuropeiska länder än i Sverige och marknadsandelarna ökar i de flesta länder. Ökningen sker även i Sverige och förväntas fortsätta.

År 2013 genomförde YouGov den första EMV-barometern. Årets EMV-barometer belyser svenskarnas inställning till EMV och följer utvecklingen över tid genom jämförelse med tidigare års studier.

Beställ rapporten

Hör av dig till din kontaktperson på YouGov. Ring vårt kontor i Malmö 040-6301620 eller Stockholm 08-410 058 10.

Du kan även använda formuläret för att veta mer och beställa.