EMV-barometern 2015


Svenskarnas inställning till livsmedelsbutikernas egna varumärken

EMV

Butikernas egna varumärken (EMV) skapar sedan flera år stort engagemang bland företag och organisationer i livsmedels-Sverige. Senaste åren har visat på en stark utveckling för EMV och tillväxten har lett till en andel EMV som överstiger 25% hos allt fler av butikskedjorna, vilket gör Sverige till ett av länderna med den snabbaste ökningstakten i Europa. Det finns fortsatta tillväxtstrategier hos svenska kedjor, och även lågpris-kedjorna Netto och Lidl, med hög andel EMV, har ökat sin omsättning.

EMV-barometern 2015 belyser svenskarnas inställning till livsmedelsbutikernas egna varumärken och ger möjlighet att se utvecklingen över tid genom jämförelse med 2014 och 2013-års studier.

Om rapporten

EMV-barometer är en kvantitativ kartläggning där drygt 1.000 representanter för allmänheten har fått ge uttryck för sin uppfattning om EMV. Rapporten inkluderar även analys av frekventa kunder till sju butikskedjor!

Vill du veta mer?

Hör av dig till din kontaktperson på YouGov eller ring våra kontor i Stockholm 08-410 058 10 eller Malmö 040-6301620 eller skriv till

Du kan även använda formuläret.

Kontakta oss