Profiles

 

Profiles


YouGovs verktyg för segmentering och profilering

YouGov samlar in information från 5 miljoner människor i 38 länder världen över.

Resultatet är världens mest omfattande databas med en stor variation av information om våra paneldeltagare, exempelvis demografi och livsstil, användning av varumärken och sociala medier, med mycket mer.

YouGov Profiles kopplar samman data och ger helt nya möjligheter att kartlägga och utforska marknadssegment och kärnmålgrupper.

 

 

 

De senaste artiklarna

Kontakta oss

Kontakta oss