YouGov Profiles


YouGovs verktyg för segmentering och profilering

YouGov samlar in information från 7 miljoner människor i 43 länder världen över.

Resultatet är världens mest omfattande databas med en stor variation av information om våra paneldeltagare, exempelvis demografi och livsstil, användning av varumärken och sociala medier, med mycket mer. YouGov Profiles kopplar samman data och ger helt nya möjligheter att kartlägga och utforska marknadssegment och kärnmålgrupper.

Vilka grupper kan profileras i produkten?

Vilka grupper kan profileras i produkten?

YouGov Profiles kan kompletteras med egna undersökningar. Önskar du exempelvis att testa av dina idéer och koncept eller få återkoppling från en specifik målgrupp angående en kampanj eller ny produkt, kan du definiera den önskade målgruppen i Profiles och nå dem för att ställa dina egna frågor, både snabbt och kostnadseffektivt.

Kontakta oss

 

De senaste artiklarna

Ladda ner PDF

Ladda ner PDF