Om YouGov Omnibus


En omnibus är en undersökning med ett standardiserat upplägg där flera kunder eller organisationer kan lägga med sina frågor i samma undersökning och på så sätt dela på omkostnaderna.

I YouGov Omnibus är bekvämlighet och kvalitet i fokus. Våra erfarna konsulter stöttar under hela projektet, från början till slut, med rådgivning av frågeformuleringar, hur ni tolkar resultatet och check av pressmeddelanden.

Omnibus är det perfekta alternativet vid behov av snabba beslutsunderlag och insikter om allmänhetens åsikter, inställning och beteenden  vid en rad olika tillfällen. Här är några exempel: 

  • Underlag att styrka pressmeddelanden med och för att driva opinion
  • Insikter inför kundmöten för att visa att ni förstår era kunders marknad
  • Förstå trender i en specifik bransch och kartlägga konsumtionsbeteenden och konsumenternas attityd
  • Mäta ert varumärkes kännedom och rykte
  • Testa av namnförslag på nya produkter eller tjänster
  • Testa av erbjudanden och kommunikation
  • Mäta effekt av kommunikation och sponsorskap
  • Behov av pålitliga underlag inför strategiska beslut

Undersökningen är representativ för befolkningen 18 år och äldre. 1000 webbintervjuer genomförs dagligen med leverans inom 48 timmar.

Behöver du resultatet ännu snabbare eller fler intervjuer erbjuder vi även 500 intervjuer inom 24 timmar och 2000 intervjuer inom 96 timmar.

Resultatet levereras som en sammanfattande grafrapport i PowerPoint med standardiserade grafer och som Exceltabeller nedbrutet på nio bakgrundsvariabler.  Läs mer i produktbladet som går att ladda ned till höger.

Kontakta oss