Få insikt om hur coronaviruset påverkar era målgrupper


I takt med att coronaviruset/COVID-19 sprids över världen förändras stämningen på marknaden och konsumenternas beteende snabbt. Hur kan företagen läsa av situationen och fånga upp marknadsmöjligheterna när konsumenterna ändrar sina inköpsmönster i dessa osäkra tider?

 YouGov har nyligen lanserat en coronavirus-studie över hela världen för att undersöka förändringar i konsumenternas önskemål, shoppingbeteende och livsstil varje vecka. Syftet är att hjälpa företagare och marknadsföringsstrateger fatta faktabaserade affärsbeslut.

Vad innebär det för olika sektorer?

Studien kommer att täcka följande ämnen:

  • Medvetenhet om och rädsla för coronaviruset
  • Hur nöjda människor är med regeringens åtgärder och vilka förväntningar de har
  • Egna åtgärder för att undvika coronavirus
  • Förändring av inköpen online och offline för olika kategorier
  • Konsumenternas matvanor
  • Trender inom mediekonsumtion
  • Förändringar i resplaner
 

Kontakta oss