Business Omnibus


YouGov har paneler världen över och panelernas storlek och mångfald gör det möjligt att ställa frågor till och få kunskap om specifika målgrupper så som beslutsfattare i små och stora företag.

MÅLGRUPPSmå och stora företag. Top management eller beslutstagare inom telekom, IT eller personal.

MÅLGRUPP200 intervjuer fördelat på företag

1-9 anställda: 50 
10-100 anställda: 50 
101-500 anställda: 50 
500+ anställda: 50

LEVERANS 5-7 arbetsdagar PrisUppstart 10.000 SEK
2500 SEK per standardfråga

 

Om målgruppen

 • Top management - chefsansvar
  VD/Högsta chef samt ingår i den högsta ledningen.
 • Beslutsfattare inom ekonomi och finans
  Personer som är till stor del ansvariga för ekonomiska och finansiella frågor på sin arbetsplats.
 • Beslutstagare inom Telekom
  Personer som i mycket hög grad har beslutsansvar inom telefoni/telefoner/omställningssystem och dylikt på sin arbetsplats.
 • Beslutstagare inom Personal
  Personer som i mycket hög grad har beslutsansvar inom personal – anställningar, rekrytering och dylikt på sin arbetsplats.
 • Beslutstagare inom IT
  Personer som är i mycket hög grad ansvarig för IT/edb/hårdvara/mjukvara/nätverk på sin arbetsplats.

Kontakta oss

Hör av dig till din kontaktperson på YouGov eller ring vårt kontor i Stockholm 08-410 058 10 eller Malmö 040-6301620, skriv till omnibus@yougov.se

Kontakta oss