YouGov DestinationIndex


YouGov DestinationIndex mäter dagligen allmänhetens uppfattning om världens mest populära turistmål. Vad tänker turister egentligen om er destination? Vilka är de mest troliga besökarna? Och hur når ni ut till dem på bästa sätt? YouGov DestinationIndex kan ge er svar på detta och mycket annat.

Alla som ska marknadsföra en turistdestination vet att det kräver en effektiv och välunderbyggd varumärkesstrategi. YouGov DestinationIndex ger er nödvändiga nyckeldata för att utforma en effektiv strategi baserat på ett gediget dataunderlag. Det ger också möjlighet att följa den omedelbara effekten av era marknadsåtgärder.

YouGov DestinationIndex

Användningsmöjligheter

  • Övervaka och mät hur många som överväger att besöka era och konkurrenternas destinationer.
  • Upptäck var er destination har mest/minst attraktionskraft.
  • Rangordna er destinations status mätt utifrån prestige, kvalitet och värde jämfört med andra destinationer.
  • Förstå vilka faktorer som skapar uppmärksamhet kring er destination.
  • Mät långsiktiga besökstrender och förstå de underliggande orsakerna.
  • Upptäck vilken effekt events, festivaler och positiva såväl som negativa händelser har på er destinations attraktionskraft.
  • Ställ uppföljande, skräddarsydda frågor till respondenter.
  • Bedöm effekten av er varumärkesstrategi/-kampanj och anpassa den efter det.

Vi följer för närvarande allmänhetens uppfattning om turistdestinationer på 25 olika marknader.
 

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om YouGov DestinationIndex.