Kvalitativa undersökningar online


Med kvalitativa undersökningar kan du komma nära dina kunder och få en fördjupad förståelse för vad de tycker och tänker, men också varför de tycker och tänker som de gör.  Med andra ord får du insyn i de bakomliggande förklaringarna till informationen i tabeller och siffror. 

År 2005 introducerade vi på YouGov kvalitativa undersökningar online och var därmed först i Norden med detta. Under 2015 har vi tagit nästa steg och lanserat så kallad ethno online, etnografiska studier där deltagarna använder modern teknik för att dokumentera sina liv.

Kvalitativa undersökningar online ger nya möjligheter att följa människor i verkliga livet, samtidigt som det sker på ett smidigt och mindre integritetsstörande sätt jämfört med traditionella kvalitativa undersökningar.

De senaste artiklarna

Kontakta oss