YouGov Custom


Vi arbetar med såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningsmetoder för att besvara alla typer av frågor. För att ge dig gedigen insikt om dina kunders beteende och marknaden du verkar på hjälper vi dig att identifiera och avgränsa dina frågeställningar. Vi hjälper sedan till med alla steg i processen - insamling av data, rapportering, analys och presentation. Vi väljer metod utifrån vad som bäst passar dina undersökningsintressen.

Vårt researchteam består av branschspecialister och experter inom kvantitativ och kvalitativ analys med stor erfarenhet av alla typer av analysprojekt. Vi genomför allt ifrån korta engångsundersökningar i hela befolkningen med enkel och snabb rapportering till analysprojekt med snävare målgrupp och mer komplext rapporteringsformat.

Vi lägger stor vikt vid att resultatet presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt, samt att bistå med hjälp att tolka det och identifiera de viktigaste insikterna, så att det är lätt för dig att arbeta vidare med det.

De senaste artiklarna

Kontakta oss