Topplaceringarna i den svenska rankingen


I YouGov BrandIndex mäts 280 svenska varumärken dagligen. Varje dag genomförs 160 intervjuer bland allmänheten i Sverige som ger sin uppfattning av olika varumärken. En av parametrarna som mäts, Buzz, indikerar vilka varumärken som har omnämnts mest positivt den senaste tiden.

Topplaceringarna i den svenska rankingen 2015

Kontakta oss