Brandindex är ledande inom varumärkesundersökningar. Brandindex mäter kontinuerligt allmänhetens bild av tusentals varumärken i olika branscher.

I Sverige intervjuar vi hundratals konsumenter varje dag. Vi bevakar cirka 300 varumärken i 10 branscher.

Brand and Competitors

Brandindex bevakar varumärken både inom Sverige och på internationell nivå. Detta ger möjlighet till att få en helhetsbild av ett varumärke i ett land, jämföra uppfattningen om varumärket mellan flera länder eller att hålla koll på varumärket ur ett globalt perspektiv.

Vi mäter dagligen och som BrandIndex-kund får du direkt tillgång till resultatet via vårt rapporteringsverktyg. Detta gör det enkelt för dig att hela tiden ha en överblick över ditt varumärke och omedelbart upptäcka och agera på förändringar i konsumenternas uppfattning. Brandindex ger värdefull information för att kunna fatta snabba och välgrundade beslut.

Tracking

Som BrandIndex-kund får du en realtidsbild av hur ditt varumärke mår samt rapporter om dina  viktigaste konkurrenter och hela din bransch. Vi har bevakat ditt och dina konkurrenters varumärke i över fem år. Om du inte är Brandindex-kund kan det vara så att dina konkurrenter har en bättre överblick över ditt varumärke än vad du själv har!

Senaste nytt: BrandIndex

Kontakta oss

 

BrandIndex