YouGov: What the world thinks.


YouGov erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar som ger djup insikt i konsumenters beteende

YouGov BrandIndex for brand tracking YouGov Profiles for segmentation and media planning
YouGov Omnibus for quick cost effective research YouGov custom research for bespoke research projects

Case: ICA

Case: ICA

ICA identifierade en ny konsumenttrend och önskade testa bärkraften i ett nytt produktsortiment i linje med trenden. ICAs målsättning var att utveckla ett produktkoncept med konsumentens behov i fokus. Läs mer

Case: World Justice Project

World Justice Project Directors, Sarah Long and Alicia Evangelides, discuss working with YouGov on the Rule of Law Index.

Senaste nytt