Den europeiska marknaden för elbilar


En analys av de europeiska konsumenternas inställning till elbilar

Electric Cars in Europe

Elbilar utgör idag 3 % av den europeiska bilmarknaden, medan tre fjärdedelar (76 %) består av bensin- eller dieselbilar. Coronapandemin har lett till stor osäkerhet för en rad branscher, bland annat bilindustrin, men hur såg marknaden ut före pandemin?

Detta whitepaper undersöker konsumenternas motivation och inställning till elbilar i nio europeiska länder med särskilt fokus på skillnaderna mellan de olika länderna.

Ladda ner vårt whitepaper gratis

 
 

Data bygger på siffror från YouGov BrandIndex och YouGov Profiles. Vi har också intervjuat ett representativt urval personer i åldern 18+ år från YouGov-panelen under perioden 17 till 27 januari 2020. Däribland 2 118 i Storbritannien, 2 180 i Tyskland, 1 036 i Frankrike, 1 008 i Spanien, 1 036 i Italien, 1 002 i Danmark, 1 023 i Sverige, 1 004 i Finland och 1 011 i Norge.