The Brand Boycotter


Brand Boycotters

YouGov har undersökt vad som får konsumenter i 10 europeiska länder att bojkotta ett varumärke permanent eller tillfälligt och – inte minst – vad som kan få dem att komma tillbaka.

När ett varumärke eller ett företag står i centrum för en skandal eller negativ rapportering påverkar det i regel konsumenternas förtroende. Konsumenternas reaktioner kan variera: från dåliga recensioner på nätet och diskussioner på sociala medier till en direkt bojkott av varumärket.

YouGov har i detta whitepaper belyst orsakerna bakom bojkotter av varumärken i Europa och tittat närmare på hur man vinner tillbaka konsumenternas förtroende.

Undersökningen visar bland annat:

  1. När konsumenterna tar avstånd från ett varumärke är de mycket konsekventa. Många kommer aldrig tillbaka.
  2. Det går dock att vinna tillbaka det förlorade förtroendet om företaget ändrar praxis och hanterar skandalen på ett transparent, konsekvent och trovärdigt sätt.
  3. De européer som bojkottar varumärken efterfrågar varumärken som lever upp till sociala och politiska normer – de varumärken som avviker från dessa normer bojkottas.
  4. De som bojkottar varumärken skiljer sig på flera punkter från befolkningen i stort. I detta whitepaper tittar vi närmare på de européer och svenskar som bojkottar varumärken.

Ladda ned vårt whitepaper gratis

 

Swedish Brand Boycotter

Swedish Brand Boycotter

I detta whitepaper tittar vi närmare på de européer och svenskar som bojkottar varumärken.