Sekretesspolicy


YouGov plc (ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 03607311 vars registrerade kontro ligger på 50 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT, United Kingdom) och dess företagsgrupp inkluderar YouGov Sweden AB (ett företag registrerat i Sverige vars registrerade kontor ligger på Eriksbergsgatan 8B, 114 30 Stockholm, Sverige) (härefter hänvisade till samlade namn som "YouGov", “vi” eller “oss”) är hängivna till att skydda och respektera dina sekretessbelagda uppgifter.

Denna policy (tillsammans med våra användarvillkor och cookie-policy) och andra dokument som vi hänvisar till i denna policy eller i våra användarvillkor, visar hur vi kommer använda din personliga information och vem den kommer delas med. Läs noggrant följande.

Om vi utför några ändringar till vår sekretesspolicy i framtiden kommer detta att offentliggöras på vår sida.

1. Vilken slags information samlar vi in om dig?

1.1 Vi kan komma att samla in och behandla följande uppgifter om dig ("din information”):

1.1.1 kontaktuppgifter inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer;

1.1.2 information som du uppger när du tar del av YouGovs undersökningar, paneler eller andra former av efterforskning från YouGov som t.ex.   YouGov Pulse. Delaktighet i dessa typer av paneler, aktiviteter och undersökningar är helt frivillig och vissa av dessa aktiviteter kan involvera tillhandahållande av känsliga personliga uppgifter inklusive information om din ras, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, hälsa och/eller fällande dom i brottsmål;

1.1.3 information som du tillhandahåller när du skapar din profil på hemsidan eller besöker ditt sociala media-innehåll via hemsidan;

1.1.4 information som anknyter till dina åsikter, attityder och erfarenheter samt användandet av särskilda produkter och tjänster som du tillhandahåller; och

1.1.5 dina bankuppgifter (om du skulle vinna en tävling eller är berättigad till en bonus från oss).

1.2 Vi kan komma att samla in din information genom följande metoder:

1.2.1 information som du angivit online via vår hemsida genom registrering med YouGov-panelen eller deltagande i YouGovs aktiviteter och undersökningar;

1.2.2 någon form av korrespondens som du har skickat till oss;

1.2.3 uppgifter om dina besök till vår hemsida (samt utomstående hemsidor som anknyter till vår hemsida) och resurserna som du lagrar (som bl a kan inkludera: trafikdata och överföringsdata);

1.2.4 information som du offentliggör på vår hemsida;

1.2.5 uppgifter om transaktioner som du utför eller beställningar som du placerar genom vår hemsida; och

1.2.6 information som du tillhandahåller via sociala medier eller genom din sociala media-ström.

1.3 Vi är uppmärksammade på att din information kan vara konfidentiell och vi kommer skydda din konfidentiella information i enlighet med våra normala förfaranden och rättsliga krav. Vi kommer inte att använda den i annat syfte än de som angetts i denna policy.

1.4 Vi kommer behandla din information i enlighet med UK Data Protection Act 1998 samt andra tillämpade lagar.

2. Hur kommer vi använda din information?

2.1 Vi använder din information på följande sätt:

2.1.1 för att tillhandahålla tjänster till våra klienter (se även avsnittet “Vem delar vi din information med” nedan);

2.1.2 för att analysera data i forskningssyfte och inkorporera det i våra databaser om övergripande forskning och analyssyfte;

2.1.3 för att säkerställa att vår hemsidas innehåll framställs så effektivt som möjligt för dig;

2.1.4 för att behandla alla sorters klagomål, frågor och tekniska problem du upplever;

2.1.5 för våra interna ändamål, såsom kvalitetskontroll, webbplatsprestanda, administration av system och för att evaluera användandet av vår hemsida och dess kompetens, så att vi kan tillhandahålla förbättrade tjänster och en bättre upplevelse;

2.1.6 för att meddela dig om ändringar till våra tjänster och ändringar som kan påverka din medverkan i YouGovs aktiviteter;

2.1.7 för att tillhandahålla dig med information, forskningsprodukter och tjänster som du efterfrågar, eller som vi tror kan intressera dig;

2.1.8 för att förse dig med YouGovs forskningsresultat;

2.1.9 för att skapa rapporter som kan hjälpa vid framtida marknadsföring;

2.1.10 för att skicka uppmaningar att ta del av våra enkäter, undersökningar eller aktiviteter samt att uppdatera dig om frågor som anknyter till dessa aktiviteter

2.1.11 för att meddela dig om du vinner en av våra tävlingar (denna information kommer även publiceras på vår hemsida); och

2.1.12 för att tillåta oss att utfärda vinster, betalningar och belöningar till dig.

2.2 Vi kan komma att överse din användning av våra hemsida och registrera din e-postadress och/eller IP-adress, operativsystem och webbläsare, för systemförvaltning. Detta är statistisk information om våra användares webbverksamhet och mönster och identifierar inte någon enskild individ.

2.3 Vi behåller din information endast så länge det är nödvändigt.

3. Cookies

3.1 Vi kan komma att använda "cookies" för att samla in ovanstående information samt för att spåra din användning av vår hemsida.

3.2 En cookie är en textfil som innehåller en liten del information som skickas till din webbläsare när du besöker en hemsida.  Cookien skickas sedan efter varje besök tillbaka till den ursprungliga hemsidan, eller till en annan hemsida som känner igen den.

3.3 Användandet av cookies är en extremt användbar teknologi som utför många olika slags jobb. Vi använder olika slags cookies (inklusive en del som vi själva placerar samt andra som vi tillåter utomstående parter att placera på vår hemsida) av ett flertal orsaker.

3.4 Om du av någon anledning inte vill att vi spårar din användning av vår hemsida med hjälp av cookies, kan du välja att inte delta genom dina webbläsarinställningar eller genom att välja "Spåra ej" (se din webbläsare för mer information).

3.5 För mer information om "cookies", om varför vi använder dem och hur man nekar dem, se vår cookie-policy.

4. Kontakta

4.1 Genom att bli medlem i YouGov, tillåter du oss att kommunicera med dig via e-post eller sms gällande till ditt medlemskap i YouGovs panel(er) och möjligheter att delta i YouGovs aktiviteter. Dessa inkluderar, men är ej begränsade till kommunikation i samband med:

  • YouGov-undersökningar;
  • YouGov Pulse (vår digitala övervakningsteknologi);
  • YouGov online (Opigram) (våra webbplatsers samspelande faktor);
  • andra former av YouGov-forskning;
  • leverans av vinster och betalningar;
  • YouGovs forskningsresultat; och
  • YouGovs nyhetsbrev;

5. Var överför din information till?

5.1 Din information kan komma att tillträdas och behandlas av vår personal, våra tjänsteleverantörer eller ombud som finns stationerade på något av våra kontor världen över.

 

5.2 Skicka inte din information till oss om du inte godkänner att den kommer att förflyttas utanför EES på detta vis. Genom att tillhandahålla oss din information ger du oss ditt godkännande och din tillåtelse att överföra och lagra din information på något av våra kontor världen över. Om du inte godkänner detta, säg upp ditt abonnemang från YouGov-panelen.

6. Vem delar vi din information med?

6.1 Vi kan komma att dela din information med företag inom vår grupp och andra YouGov-avdelningar för interna rapporteringsändamål.

6.2 Vi kan komma att dela din information med andra organisationer:

6.2.1 som tillhandahåller tjänster till oss så att de kan tillhandahålla oss de tjänster som vi efterfrågar. Detta kan innefatta IT-tjänsteleverantörer som stödjer våra IT-system, t.ex. ;

6.2.2 som vi tillhandahåller tjänster till så att de kan dra nytta av tjänsterna som vi tillhandahåller Medans vi, om möjligt alls, kommer ta steg för att försäkra att du inte kan identifieras från informationen, då vi inte definitivt kan veta vilken information som våra klienter redan anhåller om dig, kan det handla om att de kan anknyta anonym information som vi tillhandahåller, till annan information som sedan tillåter dem att identifiera dig. Till exempel:

  • om du har uppgett ditt användarnamn för Twitter kan vi dela tweets som har publicerats av dig och dina följare till andra utomstående parter och, även om vi inte kommer avslöja ditt Twitter-medel, kan det resultera i att antingen (a) information som innehåller dessa uppdateringar kan identifiera dig eller en utomstående part eller (b) dessa tweets kan anknyta till annan information som den utomstående parten redan har tillgång till, vilket tillåter dem att identifiera dig eller någon annan; eller
  • vi kan komma att utbyta anonym eller pseodonymiserad information om våra paneldeltagare med utomstående parter som kommer använda det för analysändamål, för att förbättra deras databaser, för att utforma åhörare och för att följa förbättringar inom kampanjer, och för att få en inblick i beteenden så att de kan utveckla strategier som ger utdelning till deras, eller deras klienters, affärsverksamheter.  För detta ändamål kan vi även komma att samla in anonymiserad information från utomstående parter som vi kan använda för att identifiera dig. Då våra klienter och, i sin tur deras klienter, kommer ha sina egna databaser och informationskällor, kan det hända att de kan anknyta den anonyma informationen som vi tillhandahåller med information som de redan har tillgång till och därigenom identifiera dig; eller
  • vi kan komma att tillhandahålla en del personliga uppgifter till en anförtrodd utomstående dataprocessor med syftet att kombinera vår data med andra utomstående datakällor.  Den slutliga kombinerade datan som fastställs kommer förbli anonym och oförklarad. 

6.2.3 om vi köper eller säljer ärenden eller tillgångar, (då vi kan komma att dela vår data med en presumtiv säljare eller köpare);

6.2.4 om vi eller flertalet av våra företagstillgångar blir förvärvade av en utomstående part, där din information blir en av de överlämnade tillgångarna; eller

6.2.5 om vi behöver dela din information för att följa rättsliga eller reglerande krav (eller vi av rimliga skäl anser att vi behöver avslöja din information pga dessa skäl), eller om vi måste upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor, några andra villkor eller avtal eller för att skydda våra rättigheter, vår fastighet eller våra klienter osv.

6.3 Vi kommer inte att hyra, sälja eller utlämna din information utan ditt tillstånd i andra fall än de som har nämnts ovan.

6.4 Ha i åtanke att när du frivilligt utlämnar personlig data online - till exempel på anslagstavlor, en blogg eller ett chattrum - kan informationen komma att ses av andra.

7. Hur skyddar vi din information?

7.1 All din information är lagrad på säkra servrar som är ägda eller uthyrda av oss.

7.2 Om du har ett användarnamn, lösenord eller andra inloggningsuppgifter som tillåter dig att tillträda särskilda delar av vår webbplats, får du inte tillåta andra personer att använda dem. Dessa uppgifter ska behandlas som konfidentiella. Om du tror eller misstänker att någon annan känner till dina inloggningsuppgifter ska du kontakta oss på info@yougov.se så fort som möjligt. Se även våra användarvillkor.

7.3 Tyvärr är överföring av information via internet inte fullkomligt säker. Trots att vi kommer applicera våra normala förfaringssätt och följa rättsliga krav för att skydda din information, kan vi inte garantera säkerheten av din information som förs över till vår webbplats och alla överföringar sker på egen risk. När vi väl har mottagit din information, kommer vi använda oss av strikta förfaringssätt och säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra obehörigt tillträde. 

7.4 Vår hemsida kan då och då innehålla länkar till och från andra webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, notera att vissa av dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicys och att vi inte tar något ansvar för dessa sidor eller deras sekretesspolicys. Kontrollera dessa sekretesspolicys innan du överlämnar din information till dessa webbplatser. Se även våra användarvillkor för vidare åtgärder i samband med andra webbplatser.

8. Dina rättigheter

8.1 Du har rätt att tillträda, justera eller upphäva ditt medgivande i att överföra personlig information och ska vidarebefordra all begäran om din information till oss på  info@yougov.se. Notera att en avgift kan behöva betalas för att bemöta våra kostnader i att förse dig med uppgifter om informationen som vi anhåller om dig vid erhållandet av en tillträdesbegäran. Det är även viktigt att notera att, även fast du kan begära din information oavsett tidpunkt, ber vi våra paneldeltagare att uppdatera deras egna information kontinuerligt så att de har möjlighet att överse sina uppgifter under årets gång.

8.2 Pga typen av aktiviteter och vårt behov av att överse synpunkter och åsikter vid en särskild tidpunkt, är det inte möjligt att ändra svar som angetts i enkäter, fokusgrupper, online-forum, YouGov online eller tweets (där du har använt ditt användarnamn).

8.3 Om du har ett klagomål gällande hur vi har använt din information, har du rätt att anmäla det till din lokala dataskyddsmyndighet eller UK Information Commissioner’s Office.

9. Hur du kontaktar oss

9.1 Frågor, kommentarer eller önskemål gällande denna sekretesspolicy eller dataskyddsärenden är välkomna och ska skickas till:

YouGov Sweden AB
Holländargatan 17 B
111 60 Stockholm
Org.nr: 556603-1364
T: 08-410 058 10
Mail: info@yougov.se

10. Språk

10.1 Denna sekretesspolicy har skrivits på engelska. Vid oförenlighet av den engelska versionen och andra översatta versioner av denna sekretesspolicy, skall den engelska versionen råda.