YouGovs paneler


Inom YouGov har vi alltid agerat utifrån en enda princip: ju mer vi integrerar konsumenternas röster i våra kunders beslutsprocesser, desto bättre blir besluten. Vår teknik ger oss möjlighet att när och var som helst föra en dialog med människor och låta dem vara delaktiga i beslutsprocesserna. Vi kallar det ”The Power of Participation“.

Vår panel är hjärtat i vår verksamhet. Det är en global nätcommunity som består av åtta miljoner människor. Med de här personerna för vi en kontinuerlig dialog om övertygelser, värderingar, beteenden och varumärken.

YouGov globalt

YouGov globalt

Rekrytering

Genom målinriktad rekrytering i många kanaler ser vi till att sammansättningen av vår panel blir välbalanserad.

Följande är exempel på hur vi rekryterar panelister:

  • Online-kampanjer: Google Adwords, affiliate marketing, e-mail-marketing/banner-marketing, värvning av vänner
  • Offline-kampanjer: telefonintervjuer, samarbete med tidskrifter och föreningar för specifika målgrupper, evenemang

Kvalitetssäkring

För att kunna garantera att vår data håller hög kvalitet genomför vi löpande omfattande kvalitetskontroller.

Exempel på viktiga inslag i vårt kvalitetsstyrningssystem är

  • Konsekvens- och rimlighetskontroller av svaren
  • Systematisk kontroll av alla nyanmälningar
  • Kvalitetskontroll av de öppna svaren
  • Löpande övervakning av undersökningarnas kvalitet
  • Flera säkerhetsmekanismer som IP-kontroll och kontroll av geo-location