Villkor för deltagande i AdTest-panelen


Det är ett tillägg till gällande "Villkor för deltagande i YouGovs panel". Deltagare i YouGov Adtest-panel omfattas naturligtvis också av YouGov generella sekretesspolicy.

Allmän information om AdTest-panelen

YouGov AdTest-panelen består av medlemmar som har sagt ja till att YouGov, via en s.k. cookie, får registrera att medlemmen exponeras för specifik bannerannonsering på Internet. Informationen använder YouGov på uppdrag av sina kunder för att analysera effekten av specifika reklamkampanjer. Som deltagare är man alltid anonym och YouGov-cookien registrerar inte personkänslig information. Läs mer om registrering av information nedan.

Registrering av information

Informationen som YouGov samlar in genom cookien är alltid anonym och cookien registrerar endast om en panelmedlem har blivit exponerad för specifik annons, och på vilken webbplats exponeringen har skett.

Cookien registrerar inte panelmedlemmens övriga internet-aktiviteter. Cookien delar inte information med tredje part.

Distribution av cookien

När en panelmedlem har gått med på att delta i AdTest-panelen kommer YouGov automatiskt att distribuera en cookie till medlemmens dator och/eller enhet (t.ex. surfplatta och smartphone). Distribution och förnyelse av cookien sker kontinuerligt via YouGovs undersökningar som panelmedlemmen deltar i.

Belöning

Panelmedlemmen kommer, liksom med andra studier i panelen, att belönas för de undersökningar som medlemmen deltar i på bakgrund av den information som samlas in via cookien. Panelmedlemmen kommer dock inte att bli belönad för att anmäla sig till AdTest-panelen.

Avanmälan

En panelmedlem kan när som helst meddela oss att han/hon inte längre vill delta i AdTest-panelen. Då skickar YouGov en länk som tar bort cookien från panelmedlemmens dator/enhet. En panelmedlem kan också när som helst ta bort cookien från sin dator/enhet genom att rensa datorn/enheten för cookies.

Kontakta oss