Om YouGov


Vi tror på styrkan i delaktighet.

Redan från starten har vi drivits av en enkel idé: ju fler människor som har möjlighet att delta i de beslut som fattas, desto bättre blir besluten.

YouGov People

Hjärtat i vår verksamhet är vår globala online-gemenskap där miljontals människor möter tusentals kommersiella, kulturella och politiska företag och organisationer för en kontinuerlig dialog om attityder, beteenden och varumärken.

Vi kombinerar detta kontinuerliga flöde av data med vår djupa undersökningsexpertis och våra breda branschkunskaper, för att utveckla tekniker och metoder som ger underlag för mer insiktsfulla beslut.

Produkter och lösningar

YouGov erbjuder ett utbud av verktyg och analyser, som ger en genomgripande inblick i konsumenternas beteende: BrandIndex är en daglig uppföljning av svenskarnas uppfattning om cirka 300 varumärken och ger dig en realtidsbild av ditt eget varumärke, dina konkurrenter och branschen som helhet. Omnibus är vår rikstäckande undersökning som ger dig svar på dina frågor inom bara 48 timmar.

Vid sidan av vårt utbud av egenutvecklade produkter erbjuder vi ett komplett utbud av kvantitativa och kvalitativa tjänster för analys och rådgivning och hjälper dig att besvara kritiska frågor.